Projeler

Öğretim elemanlarımızın araştırmacı/yürütücü olarak yer aldıkları projeler
Proje Adı Öğretim Elemanı Projedeki Görevi Destekleyen Kurum Proje Süresi
Smart Control of the Climate Resilience in European Coastal Cities (SCORE) Dr. Öğr. Ü. Neslihan BEDEN Yürütücü UFUK 2020 2021-2025
Smart Control of the Climate Resilience in European Coastal Cities (SCORE) Dr. Öğr. Ü. Sema ARIMAN Araştırmacı UFUK 2020 2021-2025
Uydu Görüntüleri Kullanılarak Evapotranspirasyonun Belirlenmesi ve Kullanılan Sulama Suyu Miktarlarıyla Kıyaslanması: Aşağı Seyhan Havzası Örneği Dr. Öğr. Ü. Hakan AKSU Araştırmacı TUJJB 2020-2022
İklim Değişimi ve Değişkenliğinin Karadeniz Bölgesi Ekstrem Yağışlarına Etkisi Projesi Dr. Öğr. Ü. Hakan AKSU Yürütücü TÜBİTAK 2020-2021
İklim-Risk (İklim Değişikliği Etkisinde Sürdürülebilir Su Yönetimi Için Hidrolojik Riskler Ve Su Kalitesi Değişimi Dr. Öğr. Ü. Hakan AKSU Araştırmacı TÜBİTAK 2018-2021
Derinlemesiye öğrenilmiş öznitelik profilleri ile uzaktan algılanmış görüntülerin sınıflandırılması Dr. Öğr. Ü. Sema ARIMAN Araştırmacı TÜBİTAK 2018-2020
Hidrolojik ürün geliştirme amaçlı uydu verisi uygulama (H-SAF) Dr. Öğr. Ü. Ozan M. Göktürk  Yürütücü EUMETSAT (Uluslararası) 2017-2020
Uzaktan Algılama ile Kızılırmak Deltasi-Balık Gölü’nün Su Kalitesinin İzlenmesi Dr. Öğr. Ü. Sema ARIMAN Yürütücü OMÜ-BAP 2016-2019
Kavramsal Hidrolojik Model ile Hidrolojik Döngü Parametrelerinin Elde Edilmesi Dr. Öğr. Ü. Hakan AKSU Araştırmacı TÜBİTAK 2016-2019
Türkiye ikliminin istatistiksel yöntemlerle aylık ve mevsimlik olarak öngörülebilirliği  Dr. Öğr. Ü. Ozan M. Göktürk Yürütücü TÜBİTAK 2016-2018
Ölçümü Olmayan Havzalarda Hidroistatistiksel Yöntem ile Akım Tahmini Dr. Öğr. Ü. Hakan AKSU Araştırmacı TUJJB 2015-2018
Hidrolojik Havzalarda Düşük Akımlar ve Kuraklık Analizi Dr. Öğr. Ü. Hakan AKSU Araştırmacı TUJJB 2015-2018

 

 

 

Öğrenci Destek Hattı