Genel Bilgi

Meteoroloji Mühendisliği Bölümü; ülkemizde yalnızca iki devlet üniversitesinde bulunan (İstanbul Teknik Üniversitesi ve Samsun Üniversitesi), özel bir bölümdür. Bölümümüz öğrencilerine, atmosfer dinamiği, atmosfer fiziği, hava olaylarının analizi, sayısal hava tahmini, şiddetli hava olayları ve tahmini, havacılık meteorolojisi, hava kirliliği meteorolojisi, iklim değişkenliği ve değişimi, uzaktan algılama meteorolojisi, hidroloji, yenilenebilir enerji meteorolojisi ve medya meteorolojisi gibi ilgi çekici konularla ilgilenme fırsatı sunmaktadır. Ayrıca, bu alanlarda hem devlette hem de özel sektörde kariyer imkanı da sunmaktadır.

Öğrenciler, bu bölümde atmosferin kompleks yapısını anlamak ve hava olaylarını tahmin etmek için gerekli olan temel bilimleri ve teknikleri öğrenir. Atmosferik olayları incelemek, hava koşullarını anlamak ve gelecekteki hava durumunu tahmin etmek, hem günlük yaşam hem de çeşitli endüstriler için son derece önemlidir. Meteoroloji mühendisleri, bu bilgileri kullanarak insanların güvenliğini ve refahını korumak için çalışır.

Bölümde öğrenciler ayrıca iklim değişikliği ve değişiminin etkilerini anlamak için çeşitli analiz yöntemlerini ve modelleri öğrenir. İklim değişikliği, günümüzde küresel bir endişe kaynağıdır ve meteoroloji mühendisleri, çevresel sorunlarla mücadelede ve iklim değişikliği ile başa çıkmada önemli bir rol oynar.

Meteoroloji mühendisliği aynı zamanda havacılık sektöründe de önemli bir yere sahiptir. Havacılık meteorolojisi, uçakların güvenliğini sağlamak için hava koşullarını izlemeyi ve raporlamayı içerir. Havayolları, havaalanları ve diğer havacılık kuruluşları, meteoroloji mühendislerinin hava koşullarını anlama ve hava trafiği yönetimi konusundaki uzmanlığına güvenir.

Bununla birlikte, meteoroloji mühendisleri enerji sektöründe de önemli bir rol oynar. Yenilenebilir enerji meteorolojisi, rüzgar ve güneş enerjisi gibi yenilenebilir kaynakların etkin kullanımı için hava koşullarının analizini ve tahminini içerir. Bu, enerji verimliliğini artırarak sürdürülebilir bir geleceğe katkı sağlar.

 

Son olarak, medya meteorolojisi de meteoroloji mühendislerinin kariyer seçeneklerinden biridir. Televizyon ve radyo gibi medya platformlarında hava durumu raporları sunmak, halkı doğru ve güncel bilgilendirme görevini üstlenmektedir.

Tüm bu konularda ilgi duyan öğrenciler, Meteoroloji Mühendisliği Bölümü’nde eğitim alarak kapsamlı bir bilgi birikimi ve uzmanlık kazanır ve mezun olduklarında çeşitli alanlarda kariyer imkânlarına sahip olurlar. Ülkemizde nadir bulunan bu bölüm, atmosfer ve hava olaylarına ilgi duyan öğrenciler için heyecan verici ve geleceği parlak bir seçenektir.

Meteoroloji Mühendisliği Bölümü lisans programı; 26 kredi laboratuvar ve uygulama dersleri olmak üzere, toplam 144 krediden oluşmaktadır. Planlanan program, Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) gerekliliklerini 240 kredi ile tamamen karşılamaktadır. Öğretim programının ilk iki yılı; temel bilimler (fizik, matematik, kimya) ve temel mühendislik (bilgisayar programlama, diferansiyel denklemler, sayısal yöntemler, lineer cebir, akışkanlar mekaniği, istatistik ve olasılık, veri analizi, vb.) derslerini kapsamaktadır. Son iki yılda; zorunlu meteoroloji dersleri, bitirme projesi, seçmeli meteoroloji dersleri, seçmeli temel mühendislik dersleri ve sosyal içerikli seçmeli dersler bulunmaktadır. Ayrıca, kamu kurumlarında ve/veya özel sektörde yapılabilen, ders bilgisinin uygulanmasını ve pratik kazanılmasını amaçlayan, iki adet 20 günlük stajlar bulunmaktadır. Programın normal süresi 4 yıldır. Müfredatta bulunan zorunlu ve seçmeli dersleri ve iki adet zorunlu stajı başarıyla tamamlayan, 240 AKTS gereğini yerine getiren öğrenciler, lisans diploması almaya hak kazanır ve “Meteoroloji Mühendisi” unvanı alır.

Programın temel amacı; öğrencileri, bilimsel düşünce ve en son teknoloji ile donatmak, çalıştıkları alanlarda en iyi hizmeti verebilmeleri için yenilikçi, gelişimci ve çözüm odaklı, kendine güvenen bireyler olmalarını sağlamaktır. Bu temel düşünceyle; Meteoroloji Mühendisliği Bölümü, öğrencilerinin ulusal ve uluslararası meteoroloji kurumlarında ve akademide iyi işler bulabilmeleri için, teori ve pratiği birleştirerek, becerilerini güçlendiren; matematik, fizik, bilgisayar programlama, atmosfer ve iklim bilimlerine dayalı bir öğretim müfredatı sunmaktadır. (Samsun Üniversitesi; yabancı dil bilgisini yeterli hissetmeyen ve kendisini geliştirmek isteyen öğrencilere, ilk bir yıl gönüllü İngilizce hazırlık sınıfı okuma imkânı sunmaktadır.

 

Mezunlar; Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Devlet Su İşleri (DSİ), Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD), Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı gibi kamu kurumlarında; yenilenebilir enerji ve inşaat firmalarında, afet yönetim enstitülerinde, araştırma ve geliştirme merkezlerinde, Dünya Meteoroloji Örgütü’nde (WMO), Avrupa Orta Vade Hava Tahminleri Merkezi’nde (ECMWF), Avrupa Meteorolojik Uydu İşletmesi’nde (EUMETSAT); ve ayrıca ABD’nin önde gelen atmosferle ilgili araştırma merkezleri olan NCAR, NASA gibi kuruluşlarda istihdam edilebileceklerdir. Mezunlarımız, ayrıca, ulusal ve uluslararası üniversitelerde akademik kariyer yapma imkânı bulabilmektedir.

Meteoroloji Mühendisliği Bölümü tarihçesi, tanıtım broşürü ve tanıtım videolarına istenilen bölüme tıklayarak ulaşabilirsiniz. Bölümün müfredatı ve bilgi paketine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.  Bölümümüzde gerçekleştirdiğimiz kariyer etkinliklerine ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz. Bölümümüz akademisyenleri ve öğrencileri ile gerçekleştirilen teknik gezilerimize buradan ulaşabilirsiniz. Mezunlarımızın nerelerde çalıştığı ile ilgili bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

 

 

12 Temmuz 2019
4.911 kez görüntülendi
Öğrenci Destek Hattı