Bölüm Hakkında

Meteoroloji Mühendisliği Bölümü; atmosfer dinamiği/fiziği, hava analizi ve tahmini, şiddetli hava olaylarının etkileri, havacılık meteorolojisi, iklim değişkenliği ve değişimi, uzaktan algılama meteorolojisi ve medya meteorolojisi gibi konulara ilgi duyan öğrencilere kariyer imkânı sunmaktadır. Meteoroloji Mühendisliği Bölümü’ndeki lisans programının, 26 kredisi laboratuvar ve uygulama dersleri olmak üzere toplam 153 krediden oluşmaktadır. Planlanan program, Avrupa Kredi Transfer Sistemi (ECTS) gerekliliklerini 240 kredi ile tamamen karşılamaktadır. Lisans seviyesinin ilk iki yılı zorunlu bilim ve mühendislik derslerini kapsarken, temel meteoroloji dersleri ve seçmeli dersler son iki yılda verilmektedir. Ayrıca iki adet, devlet kurumlarında veya özel sektörde icra edilebilen 20 günlük yaz stajları bulunmaktadır. Programın normal süresi 4 yıldır ve yabancı dil bilgisini yeterli hissetmeyen öğrencilere bir yıl gönüllü İngilizce hazırlık sınıfı okuma imkânı sunulmaktadır.

Müfredatta belirlenen tüm dersleri ve iki adet 20 günlük yaz stajını tamamlayan öğrenciler lisans diploması almaya hak kazanır. Programın temel amacı, öğrencilerini bilimsel düşünce ve en son teknoloji ile donatmak, çalıştıkları alanlarda en iyi hizmeti verebilmeleri için inovasyon odaklı ve kendine güvenen bireyler olmalarını sağlamaktır. Bu temel düşünce ile Meteoroloji Mühendisliği Bölümü, öğrencilerinin ulusal ve uluslararası meteoroloji kurumlarında ve akademide kalifiye iş bulabilmeleri için, teori ve pratiği birleştirerek öğrenci becerilerini güçlendiren; matematik, fizik, bilgisayar programlama ve iklim disiplinlerine dayalı bir ders müfredatı sunmaktadır.

Mezunlar başta Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri olmak üzere, Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD), Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı gibi kamu kurumlarında; yenilenebilir enerji ve inşaat firmalarında, afet yönetim enstitülerinde, araştırma ve geliştirme merkezlerinde, Dünya Meteoroloji Örgütü’nde (WMO), Avrupa Orta Vade Hava Tahminleri Merkezi’nde (ECMWF), Avrupa Meteorolojik Uydu İşletmesi’nde (EUMETSAT); ve ayrıca ABD’nin önde gelen atmosferle ilgili araştırma merkezleri olan NCAR, NASA gibi kuruluşlarda istihdam edilebileceklerdir. Ayrıca mezunlarımız ilgili ulusal ve uluslararası üniversitelerde akademik kariyer yapma imkânı bulabileceklerdir.

Samsun Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Hakan Aksu’nun İTÜ Öğretim Üyesi Dr. Deniz Demirhan ile gerçekleştirdiği “Samsun Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği’ni Tanıyalım” konulu röportajını bağlantıya tıklayarak izleyebilirsiniz.